Łukasz Masłowski

17 lutego 2020
dieta dla seniora

Odpowiednia dieta dla seniora

Z wiekiem nasz metabolizm zwalnia, a co za tym idzie, dzienne zapotrzebowanie kaloryczne osób starszych jest mniejsze niż u aktywnych zawodowo osób dorosłych. Mimo, że organizm […]
6 lutego 2020

Najczęstsze choroby osób starszych

Choroby wieku starczego są konsekwencją tego, że organizm człowieka w ciągu całego życia podlega różnorodnym przemianom. Wraz z czasem pojawiają się niedomagania w funkcjonowaniu różnych narządów. […]
6 września 2019
aktywnosc ruchowa seniora

Aktywność fizyczna u osób starszych

Aktywność fizyczna u osób starszych Aktywność fizyczna jest ważna dla zachowania zdrowia. Warto o tym pamiętać niezależnie od wieku.  Szczególnego znaczenia nabiera jednak w przypadku osób po 50. […]
5 września 2019
opieka nad chorym leżącym w łóżku

Choroby wieku podeszłego

Podatność na różnorodne zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a choroby wieku podeszłego są z roku na rok coraz popularniejsze. Możemy wyróżnić tego dwie przyczyny:  fakt, że […]